Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพังงา
Phang nga Province Court


 

image
image
image
image
image
image

        

1 พิจารณาคดี 1 https://meet.google.com/wut-wboq-ytz โทร.086-485-3595
2 พิจารณาคดี 2 https://meet.google.com/dbg-tigv-bkj โทร.086-485-3596
3 พิจารณาคดี 3 https://meet.google.com/esz-phoq-kkw โทร.086-485-3595
4 พิจารณาคดี 6 https://meet.google.com/htp-rdru-jet โทร.080-051-8553
5 ไกล่เกลี่ยฯ 1 https://meet.google.com/mrf-bquv-uqy โทร.076-410685 ต่อ 2005
6 ไกล่เกลี่ยฯ 2 https://meet.google.com/zwz-vhcg-knf โทร.076-410685 ต่อ 2000
7 เวรชี้ https://meet.google.com/abm-gffw-eir -

 

ระบบการจองนัดใช้ระบบ vdo conference ของศาลจังหวัดพังงา

**<<< เข้าสู่ระบบการจอ >>>**

  หมายเหตุ : นัดพิจารณาคดี ยกเว้นวันจันทร์ 

 

*** รายการการจองดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานผู้ขอใช้ระบบส่งหนังสือมายังศาลจังหวัดพังงา ***

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
ประกาศศาลจังหวัดพังงา

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image