ศาลจังหวัดพังงา
Phang nga Province Court
News
ศาลจังหวัดพังงา ได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ผ่านระบบ Application Line ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลจังหวัดพังงาให้การต้อนรับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงาและคณะฯ ศาลจังหวัดพังงาได้ดำเนินกระบวนพิจารณาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ผ่านระบบ Application Zoom ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลจังหวัดพังงาได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ผ่านระบบ Line Application ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลจังหวัดพังงา ได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ผ่านระบบ Line Application ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  


  


 

     


              
 

ระบบการจองนัดใช้ระบบ vdo conference ของศาลจังหวัดพังงา

**<<< เข้าสู่ระบบการจอ >>>**

  หมายเหตุ : นัดพิจารณาคดี ยกเว้นวันจันทร์ 

 

*** รายการการจองดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานผู้ขอใช้ระบบส่งหนังสือมายังศาลจังหวัดพังงา ***

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
ประกาศศาลจังหวัดพังงา

+

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image